K lesnímu hřbitovu bezpečněji

Autobusy městské hromadné dopravy, auta, chodci, bruslaři a cyklisté se na Hradečnici, tedy stávající komunikaci spojující Malšovice s lesním hřbitovem, musejí teď často navzájem vyhýbat. Kvůli zvýšení bezpečnosti a omezení těchto nepříjemných situací plánuje město s Městskými lesy Hradec Králové vznik mlatové stezky pro chodce a úzkou a pohodlnou spojnici pro bruslaře a cyklisty. 

Finanční prostředky ve výši 300 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace mlatové stezky již na s na svém zasedání schválili městští radní. Stezka by měla začínat u Zděné boudy a končit u lesního hřbitova. „Mlatová stezka by měla vést po pravé straně silnice. Chodcům často doprovázeným i dětmi by měla poskytnout více bezpečí, které začíná stávající komunikace kvůli provozu aut, autobusů, cyklistů postrádat,“ vysvětluje Jindřich Vedlich, náměstek primátora. Pěší by se této mlatové stezky mohli dočkat už příští léto.

Město po dohodě s městskými lesy hodlá v blízké budoucnosti zároveň vybudovat na druhé straně Hradečnice dva metry širokou asfaltovou stezku, po níž by mohli jezdit bezpečněji bruslaři i cyklisté. „V lesích je od roku 2014 sice vybudován unikátní okruh pro bruslaře, cyklisty a další návštěvníky, ale úsek mezi Zděnou boudou a lesním hřbitovem okruhem spojen nebyl a všichni musejí najíždět na frekventovanou Hradečnici mezi automobilový provoz. Tato dva metry široká stezka, na jejíž vybudování chceme využít dotačních peněz, by měla okruh propojit a zajistit tak větší bezpečnost pro cyklisty, bruslaře, ale i pro motorová vozidla a autobusy jezdící po Hradečnici,“ dodává důvody vedoucí k vybudování souběžné asfaltové stezky Jindřich Vedlich. K jejímu vybudování město přikročí, až budou hotové podklady pro žádost o dotaci, která by mohla dosáhnout částky až dvou milionů korun.

Celý okruh po dobudování této chybějící spojnice povede kolem lesního hřbitova dále po Hradečnici a Písečnici ke Stříbrnému rybníku, po okraji lesa po Smiřické hrázi ke Zděné boudě a tady naváže na zmíněný úsek a dovede návštěvníky zpět na pohodlné parkoviště u lesního hřbitova.