Kandidáti do zastupitelstva

Na této stránce Vám představujeme naše kandidáty pro volby do Zastupitelstva města Hradce Králové. Prvních deset kandidátů si pro Vás připravilo krátké oslovení. Připojeny jsou také kontakty na osobní facebookové profily, kde se o členech naší kandidátní listiny můžete dozvědět další informace. V případě jakéhokoliv dotazu se na ně neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu.
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

náměstek primátora pro rozvoj města

vysokoškolský pedagog

Narodil jsem se v Hradci Králové a tomuto krásnému městu zůstávám stále věrný. Pojí mě s ním spousty krásných vzpomínek na dětství, léta studií, i profesní život. V současnosti žiji se svou drahou manželkou a našimi třemi dětmi v bytě na jednom z hradeckých předměstí.

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2010, s cílem přičinit se o zlepšování kvality života v našem městě. Věřím, že se tento cíl podařilo prostřednictvím odpovědné investiční politiky naplnit. V posledních letech došlo k rekonstrukci řady významných veřejných budov (městská knihovna) a veřejných prostranství (ulice, parky, Benešova třída). Díky kvalitní přípravě se na realizované projekty podařilo získat množství financí z Evropské unie. Více informací o mé osobě i dosavadních úspěších naleznete na www.vedlich.cz

Ing. Milan Sommer

Ing. Milan Sommer

ekonom, zastupitel

předseda finančního výboru města

V Hradci Králové jsem se narodil a celý život tady žiji. Hradečan jsem již ve třetí generaci. Záleží mi proto na našem městě. Myslím si, že politika nemá být jen divadlo pro lidi, ale každodenní práce na udržení a zlepšení podmínek, ve kterých žijeme. Politik nesmí více myslet na svůj prospěch než na to, že byl zvolen občany a zastupuje je, nikoliv jen sebe. Myslím si, že politika hlavně na komunální úrovni by měla být o spolupráci, o hledání nejlepších řešení problémů, které obyvatele trápí. Jako ekonom hledám a nacházím cesty, jak městu ušetřit finanční prostředky, které jsou občas vynakládány zbytečně. Mám zkušenosti s řízením finančního úřadu a také s vedením finančního výboru zastupitelstva města. Tyto své zkušenosti bych rád zúročil také v příštím zastupitelstvu.

Mgr. Kateřina Jelínková

Mgr. Kateřina Jelínková

magistra farmacie

Dětství jsem prožila v Ostravě, černém městě s těžkým průmyslem. O to více proto vnímám krásu a čistotu našeho města. V Hradci Králové jsem v roce 1994 ukončila studium Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuji se zde svému povolání lékárnice a své rodině. Vychováváme s mým partnerem naše syny – dvojčata. Mezi mé koníčky patří lyžování, hudba, tanec. S rodinou rádi cestujeme.

V našem městě žiji již 25 let. Od roku 1997 soukromě podnikám v oblasti lékárenství a pronájmu nemovitostí. Každodenní kontakt s lidmi je pro mne neocenitelnou zkušeností. Stejně tak i poznatky ze sféry podnikání. Před dvěma lety jsem se rozhodla vstoupit do TOP 09 a podpořit tuto konzervativní, pravicovou stranu. Pracuji v Expertní komisi TOP 09 pro zdravotnictví.

Pokud se něčemu věnuji, snažím se věci vždy řádně nastudovat, pochopit jejich smysl a dostat se k jádru problému. V loňském roce jsem úspěšně absolvovala roční studium liberálně-konzervativní akademie, abych alespoň částečně pronikla do světa ekonomie, práva a mimo jiné i komunální politiky. Pokud budu mít tu čest a budu Vás, občany zastupovat v rozhodnutích, která ovlivňují náš každodenní život ve městě, i tento úkol chci přijmout a plnit se vší odpovědností. Velmi ráda bych dále zúročila a předala své zkušenosti. Mám za to, že ženská logika, intuice a vnímavost jsou důležitým atributem při jednáních.

Petr Vošoust

Petr Vošoust

živnostník

Jsem Hradečan! V Hradci Králové – Malšovicích jsem vyrůstal od dětství a stále zde žiji. Od roku 1990 společně s manželkou Petrou a od roku 1993 i s dcerou Bárou. Po ukončení studia jsem začal pracovat ve Východočeské energetice jako automechanik. Od roku 2004 provozuji nezávislý autoservis.

Jako živnostník vím, co drobné řemeslníky a obchodníky v Hradci Králové tíží. Proto budu i nadále prosazovat užší spolupráci města s živnostníky. Například nájemné v městských nebytových prostorách je nutné přizpůsobovat aktuální ekonomické situaci. Aktivně se zapojuji do společenského života v Hradci Králové. Pracuji v Komisi místní samosprávy Malšovice a v komisi Rady města Hradec Králové pro rodinu a sociální prevenci. Podporuji sdružení pro pomoc pacientkám s rakovinou prsu Mamma HELP. K mým zájmům patří turistika a vodáctví. Spolupořádám pravidelné vodácké závody mládeže. Na vodu jezdím jak s rodinou a kamarády, tak s vodáckým kroužkem. S dětmi z oddílu sjíždíme řeky, chodíme po horách a v zimě jezdíme lyžovat.

Tomáš Patera

Tomáš Patera

OSVČ

Mé jméno je Tomáš Patera, v roce 1972 jsem se v Hradci Králové narodil a s naším Salonem republiky mě vždy pojila silná pouta. Vzpomínky na dětství a dospívání mě navrací do Malšovic, do blízkosti přírody. Jsem ženatým a hrdým otcem 4 dětí, které se spolu s manželkou snažíme vychovat a uvést do samostatného života jako vzdělané, slušné a odpovědné bytosti. Již patnáctým rokem pracuji jako živnostník, v současnosti se věnuji nejen reklamní činnosti, ale také dalším obchodním aktivitám. Jsem pravicově smýšlejícím člověkem, o dění v politice se zajímám dlouhodobě. Po vzniku TOP 09 jako nové pravicové strany jsem od počátku roku 2010 jejím aktivním členem a na poli komunální politiky jsem za uplynulé období nasbíral cenné zkušenosti. Spolu s týmem kolegů budu nadále pilně pracovat na dalším rozvoji našeho nádherného města!

František Staněk

František Staněk

herec Klicperova divadla

Jsem herec Klicperova divadla v Hradci Králové, absolvent Statní konzervatoře v Praze, vystudoval jsem také personalistiku a marketing. Je mi 57 let, ženatý, dvě dcery – dvojčata, manželka je výtvarnice. Ve svém domě na Novém Hradci Králové provozujeme malou galerii s názvem Atelier Labyrint (www.atelierlabyrint.net).

Dlouhodobě se zabývám problematikou financování a propagace kultury, sportu a cestovního ruchu a pracuji v kulturních komisích města i kraje. Naše krásné město disponuje unikátní konfigurací sportovních, kulturních, přírodních, historických a dalších turisticky atraktivních cílů, jejichž potenciál je stále nedostatečně využitou příležitostí v českém i evropském měřítku. S touto kulturní politikou se ucházím o váš hlas. Více informací o mé osobě naleznete na www.frantisekstanek.cz

Mgr. Renata Pitrová

Mgr. Renata Pitrová

středoškolská učitelka

Narodila jsem se, žiji a pracuji v Hradci Králové. Jsem rozvedená, matka dospělého syna. Vyučuji český jazyk a společenské vědy na Obchodní akademii v Hradci Králové.

Věřím: v selský rozum, sobě a svým nejbližším, v demokratické principy a v tržní hospodářství. Vážím si: demokracie, slušnosti a vzájemné důvěry mezi lidmi. Mám ráda: svoji práci, komunikaci s lidmi, volný čas vyplněný sportem (především golfem, tenisem lyžováním, cyklistikou, turistikou…), setkáváním s rodinou, přáteli, četbou. Nesnáším: stereotyp ve všech oblastech lidské činnosti, házení odpovědnosti na druhé, plané sliby, neslušnost, nespolehlivost, bolševické přežitky a praktiky. Můj cíl: vnést do politiky více ženského citu, intuice, slušnosti a úcty ke spoluobčanům.

Bc. Richard Uhlíř

Bc. Richard Uhlíř

zpěvák, umělecký vedoucí pěveckého souboru

Již od pěti let jsem se věnoval hře na housle a zpěvu. Vzdělání, které jsem získal v základní umělecké škole a v chlapeckém sboru mne předurčilo ke studiu hudební vědy. Před více než jedenácti lety jsme s kamarády založili Vokální soubor Gentlemen Singers (www.gentlemensingers.cz), kde zpívám a jsem jeho uměleckým vedoucím. Zároveň jsem ředitelem festivalu Sborové slavnosti „Czech Choir Festival“ Hradec Králové, který je jednou z největších přehlídek pěveckých sborů v Čechách. Kromě těchto velkých koníčků pracuji jako produktový specialista ve firmě distribuující zdravotnické technologie do významných českých a slovenských nemocnic.

Moje priority jsou: aktivní podpora kulturního rozvoje města, nastavení průhledných a rovných podmínek pro udělování dotací, zasadit se o jasnou koncepci města v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu tak, lépe využít potenciál města Hradec Králové, jeho aktivních umělců, sportovců, organizací a obyvatel.

Eva Víšková

Eva Víšková

manažerka Královéhradecké krajské asociace Sport pro všechny

Celý život jsem pracovala ve sportovní oblasti, ať již jako sportovkyně a cvičitelka s akreditací na zdravotní TV,aerobik, rekreační sporty, tak i profesionálně jako manažerka pro Královéhradecký kraj a členka výkonného výboru České asociace Sport pro všechny.

Pro můj vstup do politiky bylo rozhodující, že jako řadový občan nemám mnoho možností, jak změnit myšlení a přístup ke sportovní tématice v komunální politice. Mojí prioritou bude prosazování potřebných a užitečných změn v oblasti sportu a tělovýchovy pro širokou veřejnost od batolat pro seniory.

TOP 09 mně oslovila svým přístupem k řešení problémů, svou otevřeností, slušností a schopností naslouchat. Je stranou, kde vidím prostor pro realizaci pozitivních změn, které prospějí občanům města. Ráda budu takovým změnám nápomocna.

Bc. David Kočí

Bc. David Kočí

dopravní manažer

Dobrý den, jmenuji se David Kočí a za necelý rok oslavím 40. narozeniny. Ač jsem původně studoval matematiku, celý svůj profesní život pracuji v dopravě. Narodil jsem se v Praze a do Hradce Králové jsem definitivně přesídlil v červnu roku 2006, kdy jsem zde pro svého zaměstnavatele otevíral pobočku, kterou dodnes řídím. V té době na mě už v Hradci, vedle manželky, která je rodilá hradečanda, netrpělivě čakala i několikaměsíční dcera, ke které po třech letech přibyl syn. Ve svém volném čase se vedle rodiny rekreačně věnuji fotbalu, trošku turistice a koním, respektive stáji a jezdecké škole své ženy.