Naše úspěchy

Na této stránce naleznete soupis projektů a dalších aktivit, které se nám v posledních letech podařilo prosadit či realizovat. Zásluhou našich zastupitelů a členů městských komisí, a s podporou koaličních partnerů, jsme tak mohli přispět k dalšímu rozvoji Hradce Králové.

Seznam projektů

Seznam projektů realizovaných a připravovaných v gesci PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D., náměstka primátora pro rozvoj města

Cyklistická a pěší infrastruktura

1 cyklo

Chodník a cyklostezka v ul. Jana Černého (realizována II. Etapa) Cykostezka Hradec Králové – Pardubice (připravena dokumentace k územnímu rozhodnutí) Cyklostezka Slatina – Černilov po k.ú. (realizováno) Cyklostezka Malšova Lhota – Stříbrný rybník (realizováno) Parkovací dům na kola (realizována příprava) Lávka Plačice (realizováno) Nová Lávka Aldis architektonická soutěž (v přípravě)

Hřiště a sportoviště

2 hriste

Dopravní hřiště (realizováno)Dopravní hřiště objekt zázemí (realizováno)Dostavba sportovní haly Třebeš (realizováno)Hřiště Farářství (realizováno)Hřiště MŠ Kukleny (realizováno)Hřiště MŠ Plotiště (realizováno)Hřiště Slávia (realizováno)Hřiště ZŠ Horákova (realizováno)

Mateřské a základní školy

3 skoly

MŠ Kukleny výstavba (realizováno) MŠ Podzámčí výstavba (realizováno) MŠ Svobodné Dvory (realizováno) MŠ Úprkova (realizováno) ZŠ Sever rozšíření hřiště a kamerového systému (realizováno) ZŠ Svobodné dvory – půdní vestavba (v realizaci) ŽUŠ Střezina rekonstrukce PD (realizováno)

Projekty IPRM

4 projekty IPRM

Dům u Špuláků (realizováno)Hradby rekonstrukce Jižní terasy (realizováno)Infocentrum (realizováno)Lávka pro pěší a cyklisty u Zimního stadionu (realizováno) Městské lázně – Slunná loučka (realizováno)Park Skleněnka (realizováno)Regenerace Benešova třída (realizována I. etapa, další etapy v přípravě)Rekonstrukce Bílá věž (realizováno)Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe (realizováno)Rekonstrukce Šimkových sadů (realizováno)Rekonstrukce teras pod Kanovnickými domy (realizováno) Rekonstrukce Velkého náměstí (projektová dokumentace v přípravě)Rekonstrukce všesportovního areálu Bavlna (realizováno)Revitalizace továrny Vertex na centrum celoživotního vzdělávání (realizováno)

Rozvojové projekty

5 rozvojové projekty

Akční plán (v přípravě) Cyklostezka Tesco – Makro (v přípravě)Inteligentní dopravní systém (v realizaci)ITI, evropské dotace 2014-2020 (v realizaci)Koncepce parkovacích domů (realizováno)Projekt udržitelné dopravy Quest (realizováno)Projektové řízení v rámci MMHK (v realizaci)Příspěvek na rozhlednu Milíř – Vysoká nad Labem (realizováno)Strategický plán rozvoje města do roku 2030 (realizováno)Šetření cesta dětí do škol a zpět indikátor B6 (realizováno)Šetření podíl jednotlivých typů dopravy indikátor A3 (realizováno)Technologické centrum HK (realizováno)Vrbenského kasárna studie využitelnosti objektů (v realizaci)

Silnice a komunikace

6 komunikace

Digitální planetárium komunikace (realizováno)Doprava v klidu za domy 581-6 SNP (zpracována projektová dokumentace)Gajerovy kasárna a Vrbenského kasárna – parkovací dům (v přípravě)Chodník Kladská a Librantická (realizováno)Chodník Svinary (realizováno)Křižovatka u Koruny (realizováno)Malinová Svinary (zpracována projektová dokumentace)Parkoviště ulice Formánkova (realizováno)Pod Haltýřem, Citrusová Svinary (v realizaci)Přechody Na Rybárně a Hrubínova (realizováno)Rekonstrukce třídy ČSA (v realizaci)Rekonstrukce ulic Machkova a K Labi Třebeš (zpracována projektová dokumentace)Rekonstrukce ulic Za Zelárnou a Za Kostelem (zpracována projektová dokumentace)Rekonstrukce ulice Dědkova (zpracována projektová dokumentace)Rekonstrukce ulice Hlavní (zpracována projektová dokumentace)Rekonstrukce ulice Markova Kukleny (zpracována projektová dokumentace)Rekonstrukce ulice Na Cvičišti (v realizaci)Rekonstrukce ulice Štolbova, Slunečná (zpracována projektová dokumentace)Rekonstrukce ulice Uhelná (realizováno)Rozšíření parkoviště kpt. Feuchtnera (realizováno)Schodiště u stanice MHD Obří akvárium (realizováno)Ulice Palackého vč. PD (realizováno)Úprava dopravního režimu ZŠ Štefcova (realizováno)Úpravy pro parkování ulice Hrubínova (realizováno)Úpravy křižovatky ulice u Husa vč. PD (v realizaci)Zákroje MHD 23 a 27 Moravské Předměstí (realizováno)

Studie

01 Pidala 1 _ Layout

Aktualizace územní studie Nová Zelená (studie zpracována)Dům u Špuláků interiéry PD (studia zpracována)DUR ulic Gočárova, U Koruny a Puškinova (studie zpracována)Koncepce městské zeleně (studie zpracována)Koncepce rozvoje cyklodopravy (studie zpracována)Lokalita Aldis – řešení území (studie zpracována)Malý Labský náhon DUR, DSP (v realizaci)Nový územní plán Hradec Králové (v realizaci)PD TJ Sokol Pouchov – tělocvičná hala (v realizaci)Projektová příprava dalších fází BEN (v přípravě)Severní tangenta I. etapa a obchvat Věkoš (studie zpracována)Studie dopravního řešení ulice Vážní (studie zpracována)Studie dopravního řešení v lokalitě ZVU a podjezd (v přípravě)Studie dopravy v klidu Slezské Předměstí (studie zpracována)Studie Hřbitov Kukleny (studie zpracována)Studie Hvězda a jemu podobné objekty (studie zpracována)Studie přechody pro chodce Resslova (studie zpracována)Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny (studie zpracována)Studie rekonstrukce ulice Pospíšilova a třída SNP (studie zpracována)Studie rekonstrukce ulice Pražská (studie zpracována)Studie revitalizace nábřeží Labe (studie zpracována)Studie umístění sportoviště a dětského hřiště Svobodné dvory (studie zpracována)

Další významné akce

Darovací smlouva KHK – kanalizace Rusek – Pouchov (realizováno)Darovací smlouva KHK – tlaková kanalizace Plotiště (realizováno)Pamětní deska izraelským letcům (realizováno)Pamětní deska letcům 28. října (v přípravě)Rekonstrukce sídlištní zeleně na Slezském Předměstí (v realizaci)Severní terasy (projektová dokumentace v přípravě)Svodnice Plachta (realizováno)Vodovod ulice Na Valše (realizováno)Klicperovo divadlo renovace foyeru (realizováno)Přístavba objektu v Severní ulici pro účely Daneta (realizováno)Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové (realizováno)

Aktivity nad rámec území města

Cyklostezka Plačice
Dopravní generel
Jižní spojka
Letiště a jeho koncepce
Napojení HK na nadřazený dopravní systém
Obecné řešení dopravních závad na území města
R35 a D11
Severní tangenta
Temešvár – odklonění trati
Zelený okruh (III. městský okruh pro cyklisty)

Pracovní skupiny rozvoje města

Asociace měst pro cyklisty
Dopravní komise
Koncepční skupina pro přicházející investory
Kvalita ve veřejné správě obecně
Podmínky pro investory
Pro Gočár
Skupina pro podporu přílivu investorů
Studie rozvoj podnikatelského prostředí
Unesco
Výbor pro územní plánování
Zodpovědné zadávání veřejných zakázek

Seznam úspěchů

Vyjádření našich zastupitelů a dalších členů TOP 09 k důležitým úspěchům, kterých bylo dosaženo v posledních letech.

Městské lesy HK dnes patří ke špičce v ČR

Po dlouhých letech, kdy městské lesy nebyly pro Hradec Králové významným přínosem, nastal v jejich hospodaření zásadní obrat. Z titulu mé profese jsem dělal v minulosti audity mnoha obecních lesních majetků a mohu odpovědně říci, že dnes představují Městské lesy Hradec Králové a.s. (dále ML HK) TOP kvalitu mezi všemi vlastníky lesů a to nejen hospodářskými výsledky, které dosahují 150 % celorepublikového průměru všech obecních lesů, ale také rozsahem služeb pro hradecké občany. Nejsou to jen odpočinková místa, cyklotrasy, naučné stezky, akce pro děti a školy, ale také nabídka zvěřiny, ryb, medu, to vše jsou věci, o kterých si občané jiných měst mohou nechat jen zdát. Management ML HK v čele s Ing. Milanem Zerzánem zvládl i kalamitní katastrofu, kdy v červenci 2012 padlo vichřicí 74 tis. m3 dřeva. Zatímco podobné kalamity se zpracovávaly v minulosti několik let, hradečtí lesníci to zvládli za cca 8 měsíců, což je znamením vysoké profesionality. Není pochyb o tom, že ML HK patří dnes k nejlepším lesním podnikům v ČR.

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
člen představenstva Městské lesy Hradec Králové

Podařilo se změnit fungování finančního výboru města

Před téměř čtyřmi lety jsem byl zvolen zastupitelstvem města Hradce Králové předsedou jeho finančního výboru. Za tu dobu se podařilo změnit ho z formálního orgánu na fungující výbor, který inicioval mnoho zlepšení a pomohl ušetřit peněžní prostředky v řádu mnoha milionů korun.

Finanční výbor začal plnit své poslání v souladu se zákonem o obcích tím, že začal sám provádět kontroly financování, což se dříve opomíjelo. Provedla se například kontrola účelnosti a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků z dotací města za poskytované služby u společností městem zřízených. Při projednávání výsledků hospodaření se například podařilo zjistit ještě včas účetní chyby ve Filharmonii a napomoci tím k ekonomické stabilizaci této obecně prospěšné společnosti. Finanční výbor se věnoval také sledování a vyhodnocování veřejných zakázek průběžně po celou dobu mandátu. Na základě našich poznatků jsme iniciovali kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu a kontrolu zveřejňování veřejných zakázek na internetu u podniků a organizací městem zřízených a zasadili jsme se o provedení opatření k nápravě.

Ing. Milan Sommer
zastupitel a předseda finančního výboru města

Do Hradce Králové se po dvaceti letech vrátila hokejová extraliga

Dlouhá léta byl královéhradecký hokej terčem často oprávněné kritiky a stesků. Ať už šlo o nepříliš transparentní nakládání s dotacemi na činnost, pochybnou smlouvu na rekonstrukci stadionu či absenci silného finančního partnera, který by pomohl hradeckým hokejistům k fanoušky vysněné extralize.

Dnes je situace diametrálně odlišná. Ani opakované kontroly ze strany orgánů města či finančního úřadu neobjevily žádné nesrovnalosti v hospodaření klubu pod novým vedením, po vleklých a obtížných jednáních a sporech odešel dosavadní nájemce stadionu, firma ABD, odpovědnost za s ní uzavřené smlouvy řeší soud, ale hlavně – podařilo se navázat dlouhodobou spolupráci se silným partnerem, který přinesl do Hradce Králové po dlouhých dvaceti letech vytouženou licenci pro nejvyšší hokejovou soutěž! Loňská, premiérová sezona skončila skvělým 6. místem a my přejeme všem fanouškům i hráčům další, alespoň stejně tak vydařené sezony. Jsme připraveni hokej v Hradci Králové i nadále podporovat.

Jan Hoznedr
člen Dozorčí rady HC Mountfield Hradec Králové