Město plánuje upravit křižovatku Fortna

Zlepšení podmínek pro nástup a přestup cestujících městské hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců a celkovou modernizaci lokality Fortny si klade za cíl připravovaný záměr města, na jehož realizaci město hodlá čerpat finanční prostředky z ITI (Integrované teritoriální investice). Dnes městští radní dali pokyn k vypracování studie, která městu prozradí konkrétní vhodná a technicky možná řešení tohoto frekventovaného přestupního uzlu.

Dnešní uspořádání křižovatky Fortna a jejího okolí neplní požadavky na rychlý a plynulý průjezd MHD. Chodci, cyklisté, ale i řidiči motorových vozidel mají ztížený pohyb a projíždět zde musejí s vyšší měrou opatrnosti. Díky ITI se městu naskýtá možnost získat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dotaci na rekonstrukci, přičemž konkrétní náklady jsou v tuto chvíli těžko definovatelné, přibližně by se však mohlo jednat o částku cca kolem 15 mil. Kč.

Nejdříve však musí studie definovat možné a hlavně uskutečnitelné úpravy tohoto dopravního uzlu. „Cílem pořízení studie je prověření možností a reálných variant úprav důležité křižovatky a prostoru u historického centra města mezi Komenského třídou a nedalekým mostem před budovou knihovny. Rekonstrukce tohoto místa by měla v budoucnu spočívat ve zlepšení podmínek pro nástup a přestup cestujících MHD. Chodci, cyklisté i řidiči by měli pocítit více bezpečnosti současně s důrazem na zajištění dobré dopravní obslužnosti. Podpořena by měla být nemotorová doprava,“ vysvětluje budoucí plány města náměstek primátora Jindřich Vedlich. Dodává, že v rámci rekonstrukce tohoto dopravního uzlu nebude opomenuta ani revitalizace cenného okolního prostranství. „Tuto studii město pořizuje pro účely navazující projektové přípravy všech stupňů. Měla by rovněž odpovědět i na to, kdy by mohla proměna území začít,“ dodává Jindřich Vedlich.