Zelená pro vstup do FC Hradec Králové Ivo Ulichovi a partnerům

Zájemci o vstup do vlastnické struktury FC Hradec Králové dostali dnes před městskými zastupiteli šanci představit své vize a záměry. Před týdnem radní zastupitelům doporučili schválit prodej pětiny akcií městem vlastněného fotbalového klubu FC Hradec Králové jednomu z nich, tedy Ivo Ulichovi a partnerům. Dnes se po představení záměrů s výběrem rady ztotožnili i zastupitelé a upřednostnili Ivo Ulicha s partnery. V květnu by zastupitelé měli rozhodnout už o koupi akcií a o smlouvě spojené s výkonem akcionářských práv.

Všichni tři uchazeči, tedy Ivo Ulich a partneři, Alessandro Barilli a sdružení společností KONCEDO, s.r.o. a Hala Kněžmost, s.r.o., deklarovali svůj zájem o kapitálový vstup do městem vlastněného fotbalového celku FC Hradec Králové a své představy a záměry, představili 11. dubna 2017 městským radním.

„Všichni tři zájemci projevili upřímnou snahu vstoupit jak majetkově, tak zkušenostmi do naší městské akciové společnosti FC Hradec Králové. Prezentovali své představy na radě města, a ta poté doporučila skupinu kolem Ivo Ulicha. Rozhodnutí o prodeji akcií je však na zastupitelstvu města. Město bude mít zajištěn zpětný odkup akcií v případné akcionářské dohodě, pokud by ze strany společníka nebyly plněny podmínky smlouvy. Já sám bych upřednostnil skupinu kolem Alessandra Barilliho, ale byl jsem v radě jediný,“ řekl po radě města 11. dubna Zdeněk Fink, primátor města. Před dnešním hlasováním v zastupitelstvu uvedl, že městem vlastněný klub FC Hradec Králové je anomálií v našem vrcholovém fotbalu. „Chceme zkusit někoho, kdo nám s tím pomůže. Vstupujeme do situace, kterou těžko z nás někdo posoudí. Jsou tu nabídky, pojďte jednu z nich vyzkoušet a teprve doba spolupráce ukáže, jak to bude vycházet,“ uzavřel Zdeněk Fink.

Pětinu akcií by podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva měl získat Ivo Ulich a partneři. Prodejem se naplní dlouholetá snaha města získat pro klub strategického partnera. Nový partner by měl klubu přinést lepší financování a po sportovní stránce umístění celku v první polovině prvoligové tabulky.

„Od nového strategického partnera si slibujeme oživení, lepší financování klubu a z hlediska sportovního též figurování celku v první polovině prvoligové tabulky,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich, který je rovněž členem představenstva FC Hradec Králové.

Zastupitelé svým usnesením dnes uložili náměstkovi Jindřichu Vedlichovi s vybraným zájemcem Ivo Ulichem a partnery jednat a na příštím zastupitelstvu, které se uskuteční 30. května 2017, předložit ke schválení návrh smlouvy o koupi akcií spolu s návrhem smlouvy o výkonu akcionářských práv, která bude řešit detaily vstupu nového subjektu.