Město hodnotilo návrhy mladých architektů na využití Rozárky

Dvanáct návrhů mladých architektů se utkalo v architektonicko-krajinářské soutěži na využití lokality Rozárka na Novém Hradci Králové, kterou vypsalo město Hradec Králové. Netradiční klání už zná autory vítězných soutěžních návrhů, které budou městu sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování jak danou lokalitu vhodně využít. S výsledkem soutěžní poroty, v níž usednul například i David Vávra, dnes souhlasili městští radní. Radnice návrhy veřejnosti zpřístupní v městské knihovně ve Wonkově ulici od 24. listopadu do 19. prosince. Veřejná vernisáž výstavy se bude konat ve středu 7. prosince od pěti hodin odpoledne.

Cílem architektonicko-krajinářské soutěže, kterou město vyhlásilo 25. července 2016, bylo zpracovat návrh na řešení lokality Rozárka, která je jedním z nejcennějších území města a rozprostírá se zhruba na ploše 2,6 ha. Uchován by přitom měl být charakter středové části kopce v kombinaci s návrhem využití prostoru pro sportovně relaxační vyžití, přičemž funkci lesoparku by plocha měla zastávat i nadále. Město mělo v úmyslu tímto krokem rovněž oslovit mladé architekty, kterým chtělo poskytnout prostor k prezentaci svých názorů na dané soutěžní téma a získat ideové náměty pro možné využití lokality. Chtělo však také dát šanci začínajícím architektům, kteří měli zájem ukázat svůj tvůrčí potenciál, získalo také přehled o schopnostech mladých autorů. Ty pak například může radnice oslovovat i s otázkami řešení jiných lokalit ve městě. „Jsem potěšen množstvím neotřelých a originálních návrhů. Jako velmi důležité spatřuji propojení Rozárky s lesoparkem,“ dodává Jindřich Vedlich, náměstek primátora zodpovědný za rozvoj města.

Město obdrželo do 26. října 2016 celkem dvanáct soutěžních návrhů, které byly počátkem listopadu předloženy k posouzení hodnotící porotě, v níž usednul kromě primátora města Zdeňka Finka například i architekt David Vávra. „Hradec Králové si pro svou pověst a architektonickou kvalitu takovéto soutěže zaslouží. Jsem rád, že v krátké době proběhla v našem městě další architektonická soutěž a věřím, že pro případnou realizaci je to jen a jen dobře,“ říká primátor města Zdeněk Fink, který se zasedání hodnotící poroty účastnil.

Hodnotící porota stanovila pořadí oceněných návrhů takto:

1. cena: 80 000,- Kč – soutěžní návrh č. 9

Autory jsou: David Jánský – Praha, Štěpánka Úlehlová – Praha

Hodnocení poroty – soutěžní návrh č. 9:

Porota velice pozitivně hodnotí minimalistické kultivované řešení, které s porozuměním navazuje na park na Moravském Předměstí. Návrh nechává ve své přirozené kráse zaznít hebkou křivku bývalé sjezdovky, jenž ukončuje v horní části výhledová platforma. Na okraji platformy je cudně umístěna štíhlá vyhlídková věž, na dotek od korun stromů, umožňující pohled nejen na panorama města. Nenápadně a smysluplně jsou skloubeny jednotlivé funkce. Hodnotou návrhu je již zmíněná hlavní osa, ke které přiléhá mezi stromy ukryté parkoviště s bistrem, jenž je z druhé strany současně autobusovou zastávkou. Nenásilně kolmo k hlavní ose je situováno místo pro sport a na druhé straně je vysázen sad s možností hostin u dlouhého stolu. Retro sentiment vyvolává zprovoznění bývalého osvětlení sjezdovky. Jímavě byla vytvořena poetická část textové zprávy, která potvrdila vnímavého tvůrce.

Dokument typu pdf 1.místo_1_návrh 9.pdf
Dokument typu pdf 1.místo_2_návrh 9.pdf

2. cena: 50 00,- Kč – soutěžní návrh č. 4

Autory jsou: Bc. David Poloch – Cheb, Adam Bažant – Hradec Králové

Hodnocení poroty – soutěžní návrh č. 4:

Porota oceňuje jasnou koncepci návrhu, který ponechává průhled svahem volný. Minimálními zásahy nabízí různé způsoby využití Rozárky. Přiměřená míra architektonických zásahů, subtilní pojetí a plné využití potenciálu krajiny. Jednotlivé aktivity mají odpovídající formu svému významu – jako je hlavní cesta ve svahu s vyhlídkou, drobné stavby a aktivity umístěné mimo hlavní cestu (drobné činnosti, pobytová místa odsouvá na mýtiny a postranní louky). V návrhu není zřejmé doporučení pro dům na úpatí kopce. Porota doporučuje dopracování vyhlídky a dětského hřiště, např. doplnění bezpečnostních prvků a detailní řešení vyhlídkové louky. Řešení postrádá potřebné sociální zázemí. Porota oceňuje vysokou grafickou úroveň návrhu.

Dokument typu pdf 2.místo_1_návrh 4.pdf
Dokument typu pdf 2.místo_2_návrh 4.pdf

3. cena: 30 000,- Kč – soutěžní návrh č. 12

Autorem je: Ing. arch. Lukáš Kemr – Hradec Králové

Hodnocení poroty – soutěžní návrh č. 12:

Soutěžní návrh umísťuje na vyhlídku budovu restaurace v hlavní ose, pracuje s terénními stupni, které se vizuálně výrazně uplatňují. Budovu restaurace shledáváme architektonicky kvalitní, problematická může být její ekonomická náročnost a navazující nutné investice (rozsáhlé parkoviště). Komplikované může být i nárůst dopravy v této části města. Nicméně potenciální umístění restaurace v řešeném prostoru se nám jeví jako smysluplné a jako varianta přírodnímu, krajinářskému pojetí prostoru. Jako nefunkční shledáváme využití stávajícího domku jako letního kina, tedy i funkce terénních stupňů jako hlediště.

Dokument typu pdf 3.místo_1_návrh 12.pdf
Dokument typu pdf 3.místo_2_návrh 12.pdf

Odměna: 10 000,- Kč – soutěžní návrh č. 1

Autorem je: Ing. arch. Michaela Roženská, Chur – Švýcarsko

Hodnocení poroty – soutěžní návrh č. 1:

Řešení citlivě přistupuje ke stávající krajině, zbytečně nepoužívá pitoreskní manýristické prvky, využívá reliéf, porosty, louku jako základní motiv řešení. Molo jako polyfunkční výtvarný prvek, pódium, jeviště, hlediště, horizontální rozhledna. Dokonale čistá a vyvážená grafika…V řešení postrádáme alespoň jednoduché zázemí pro danou lokalitu žádoucí (např. kavárna, sociální zařízení). Molo by mohlo být více propracováno v detailu, zejména ve vztahu k bezpečnosti.

Dokument typu pdf odměna 1_1_návrh 1.pdf
Dokument typu pdf odměna 1_2_návrh 1.pdf

Odměna: 10 000,- Kč – soutěžní návrh č. 11

Autorem je: Ing. arch. Jan Kubát – Hradec Králové

Hodnocení poroty – soutěžní návrh č. 11:

Porota návrh ocenila pro naprosto odlišný nápad na funkční využití, které podněcuje diskuzi na významu kopce Sv. Jana a jeho využití a to i přesto, že návrh je zpracován jen jako ideová myšlenka. Navržený objekt hřbitova je bez výrazného kontextu s okolím, s výhledem na město pracuje jen okrajově. V návrhu není vyřešeno zázemí, které by provoz hřbitova vyžadovalo.

Dokument typu pdf odměna 2_1_návrh 11.pdf
Dokument typu pdf odměna 2_2_návrh 11.pdf