Do Piletic a Ruseku po nové stezce

O další krok se přiblížila výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty mezi Hradcem Králové a městskými částmi Piletice a Rusek. Rada města na svém březnovém zasedání schválila zpracovatele projektové dokumentace pro stavební řízení i následné provedení stavby, jejíž první etapa by mohla začít již v příštím roce.

Městské části Piletice a Rusek dosud nejsou s vlastním městem Hradec Králové propojeny infrastrukturou pro pěší ani cyklisty. Jediné dopravní spojení existuje po silnici III. třídy, kde je však pohyb chodců a cyklistů z pohledu bezpečnosti rizikový. Situace by se mohla zlepšit již v příštím roce. „Intenzivně pracujeme na přípravě stezky, která bude oddělená od hlavního dopravního prostoru. Cílem je zajistit obyvatelům Piletic a Ruseku komfortní a hlavně bezpečné napojení na město. Každodenně se zde pohybuje mnoho osob dojíždějících do práce či za studiem a současný stav není z tohoto pohledu ideální,“ upřesňuje záměr Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města.

Stavba bude rozdělena na dva samostatné úseky. Jako první je k realizaci určena část mezi Pouchovem a Pileticemi. Součástí stavebních prací bude i úprava stávající trojúhelníkové křižovatky včetně vybudování nového přechodu a veřejného osvětlení. Tato část stezky má již vyřešené výkupy pozemků, což se ukázalo jako nejnáročnější součást přípravy investičního záměru. Druhá část bude navazovat na první etapu a povede od zmíněné křižovatky směrem na Rusek. Pro tento úsek zbývá dořešit výkup několika posledních pozemků. „Každý z úseků stezky bude stát zhruba šest milionů korun. Součástí stavby budou i úpravy zastávky MHD Na Dubech, přechody pro chodce a rozšíření veřejného osvětlení. Se stavbou první etapy bychom chtěli začít již v příštím roce,“ dodává Jindřich Vedlich.

Bez názvu